आपल्याकडे काही सूचना असल्यास कृपया आमच्याशी संपर्क साधा ज्याद्वारे आम्ही आमच्या संस्थेला तुमच्या जवळ आणू शकतो.

मुख्य कार्यालय :

विद्यार्थी साहाय्यक समिती

११८२/१/४, शिवाजीनगर, फर्ग्युसन कॉलेज रोड, पुणे: ४११००५.

ईमेल: info@samiti.org

फोन: ०२०-२५५३३६३१ |९४०४८ ५५५३०

लाला लजपतराय विद्यार्थी भवन 
ए/१०३ शिवाजी हाऊसिंग सोसायटीच्या मागे, सेनापती बापट रोड, पुणे – ४११०१६.
दूरध्वनी:  ०२०-२५६३९३३०
डॉ. अच्युत शंकर आपटे वसतिगृह
११८२/१/४ शिवाजीनगर, फर्ग्युसन कॉलेज रोड, पुणे – ४११००५.
दूरध्वनी: ०२०-२५५३३६३१
सुमित्रा सदन वसतिगृह
११३७/१३, शिवाजी नगर, मॉडेल कॉलनी, पुणे – ४११०१६.
दूरध्वनी:  ०२०-२५६५५२१५